Jim Morrison
"Przyjaciel to ktoś, kto daje Ci totalną swobodę bycia sobą."

Aktualności

Święto Kwiatów w Leśnicy

 

 

 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław i Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle, których trasa będzie przebiegać przez obszar Gminy Leśnica.

Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego i Dolnego Śląska. Gminy, na terenie których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Gazociągi relacji: Zdzieszowice – Wrocław i  Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycjom  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/ , http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-kedzierzyn-kozle/. Budowa gazociągu relacji Zdzieszowice-Wrocław planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.


 

 

Plan przywozów - II semestr roku szkolnego 2015/2016

 

Więcej…

 

Plan odwozów - II semestr roku szkolnego 2015/2016

Więcej…

 

Zebrania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami, które odbędą się 16 grudnia 2015 r. o godzinie 17.00
Podczas zebrania wychowawcy przedstawią Państwu między innymi proponowane oceny semestralne oraz proponowaną ocenę zachowania. Prosimy o niezawodne przybycie.


O godzinie 16.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców w sali nr 1.

 

 

Konsultacje przedmiotowe

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z nauczycielami w ramach konsultacji przedmiotowych, które odbędą się 18 listopada 2015 r. w godzinach od 17.00 do 19.00.  Jednocześnie przypominamy, że w dzienniku elektronicznym po wybraniu opcji "Terminarz" wszystkie informacje są zawarte z dużym wyprzedzeniem. Wszystkie zaplanowane termy zebrań z Rodzicami i konsultacji są ujęte w planie pracy opublikowanym na naszej stronie internetowej (Menu po lewej stronie - ostatnia pozycja). O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Uwaga zmiana w godzinach dowozu młodzieży do gimnazjum

 

Więcej…

 

Zebranie z Rodzicami

odbędzie się 16 września 2015 r. według następującego harmonogramu:

17.00 - 17.30 - spotkanie rodziców klas I z dyrektorem w auli Gimnazjum. Omówienie kwestii związanych z: organizacją roku szkolnego 2015/2016, darmowymi podręcznikami, ubezpieczeniem NNW.

17.30 - 18.00 - spotkanie rodziców klas II i III z dyrektorem w auli Gimnazjum. Omówienie kwestii związanych z: organizacją roku szkolnego 2015/2016, ubezpieczeniem NNW.

17.30  - spotkanie rodziców klas I z wychowawcami w klasach.

18.00 - spotkanie rodziców klas II i III z wychowawcami w klasach.

18.30 - Spotkanie dyrektora z nowo wybraną Radą Rodziców.

 

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>
Strona 3 z 15